Privacybeleid

 

Dit privacyreglement is van toepassing op alle activiteiten van Foto Miché. Door gebruik te maken van de diensten van Foto Miché gaat u akkoord met de voorwaarden zoals die in dit reglement zijn opgenomen.

Foto Miché gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van leveranciers en klanten. De gegevens die u bij uw registratie of op andere momenten bekend heeft gemaakt worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het functioneren van Foto Miché. Uw gegevens worden niet verkocht aan derden. Indien officiële instanties op juridische gronden inzage eisen in persoonlijke gegevens kan de Foto Miché daartoe overgaan.

STANDAARDGEGEVENS

Foto Miché vraagt alle afnemers bij inschrijving om hun bedrijfsgegevens en gegevens van een contactpersoon, inclusief BTW-nummer. Dit zijn de minimaal vereiste gegevens om klanten te factureren en het juist overdragen van licenties. De gegevens worden uitsluitend door Foto Miché gebruikt voor de eigen dienstverlening.

OPSLAG EN BEVEILIGING GEGEVENS

Alle persoonlijke gegevens van fotografen en klanten zijn beveiligd opgeslagen in de administratieve database. Die database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van de Foto Miché, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is.

WIJZIGINGEN

Dit Privacy reglement is effectief vanaf 15 april 2016. Foto Miché behoudt zich het recht voor te allen tijde veranderingen in dit reglement aan te brengen. Elk gewijzigd reglement zal alleen van toepassing zijn op persoonlijke informatie verkregen na de publicatiedatum van het gewijzigde reglement. Bezoekers aan de site zijn zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de juiste versie van het privacyreglement. Disclaimer Het privacyreglement van Foto Miché is van toepassing op alle pagina's die binnen het internetdomein www.fotomiche.nl en www.miche.nl zichtbaar zijn.

GEBRUIKSSTATISTIEKEN

Foto Miché houdt statistieken bij over het aantal gekochte beelden. De verzamelde gegevens hebben uitsluitend betrekking op de verrichte handelingen op de website, en zijn bedoeld om klanten te kunnen factureren, overdragen van licenties en fotografen accuraat te kunnen uitbetalen.