Koopovereenkomst

LICENTIE EN GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN FOTO MICHÉ

Door om het even welk beeld, foto of materiaal van onze website te downloaden of te bestellen, gaat u hierbij akkoord met de volgende voorwaarden, zoals hierna bepaald, en zoals die elders op onze website wordt vermeld:
Deze overeenkomst wordt gemaakt door en tussen Foto Miché en de gebruiker die beelden, foto's of ander materiaal download of bestelt. Foto Miché heeft alle rechten en auteursrechten op alle beelden, foto's en materialen op onze website. Alle rechten en auteursrechten op deze beelden, foto's en materialen van deze website zullen het exclusieve eigendom van Foto Miché blijven. Door om het even welke beelden, foto's en materialen van Foto Miché te downloaden of te bestellen bevestigt de gebruiker dat hij de voorwaarden gelezen en begrepen heeft, en akkoord gaat met alle voorwaarden die in deze overeenkomst worden vermeld.
GEBRUIKSVOORWAARDEN:

A. De Rechten van de gebruiker op beelden, foto's en materialen van Foto Miché:


1. Deze voorwaarden vormen een wettelijke overeenkomst tussen de gebruiker en Foto Miché.
2. Foto Miché verleent u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare vergunning tot het downloaden, gebruiken, wijzigen, publiceren en tonen van onze beelden, foto's en materialen volgens de voorwaarden van deze overeenkomst.
3. U mag de gedownloaden beelden, foto's en materialen vanFoto Miché gebruiken voor volgende toepassingen:
• a. In de ontwikkeling en de verwezenlijking van uw bedrijfsaanwezigheid en documenten, zoals briefpapier.
• b. Als deel van een offline presentatie, menu's, in boeken, op boek-covers of als deel van de cover, tijdschriften en kranten.
4. c. In de ontwikkeling en de verwezenlijking van op de marketing, promotie, of reclamematerialen, met inbegrip van bulletins, mailers, drukadvertenties, verpakking, en strooibiljetten.
5. d. Als deel van bureaupresentatie en inrichting van uw zaak, met andere woorden als decor op kantoor, hal, winkel of een openbaar gebied.
6. e. In een PowerPoint- presentatie, maar dan moet het gebruik van onze beelden, foto's en materialen in dit geval vergezeld gaan van een expliciete verklaring in een gemakkelijk identificeerbare plaats in deze presentatie met de opmerking :
Bepaalde beelden in de presentatie zijn eigendom van Foto Miché. Deze beelden mogen niet zonder expliciete toestemming vanFoto Miché worden gedownload of gekopieerd worden.
7. f. Als deel van een website, een video, een film, een televisie uitzending, cover van of print op een CD-ROM of videospelletje. Daarentegen mag u, onder geen enkele omstandigheid de foto's, beelden en materialen van onze website verkopen als onderdeel van een archief of verzameling foto's, of in een geautomatiseerd winkelsysteem of fotostock-website.


B. Beperkingen op de gebruiksvoorwaarden van Foto Miché:

1. Het is niet toegestaan uw gebruikersnaam/wachtwoord te delen, te verkopen, door te geven of anderen toe te staan deze te gebruiken.
2. Het is niet toegestaan om het even welk van onze beelden, foto's en materialen of onderdelen daarvan om welke reden ook verdelen, verkopen of weggeven.
3. Het is niet toegestaan onze beelden, foto's en materialen te verspreiden tenzij voor de in sectie A vermelde toepassingen.
4. Het is niet toegestaan de beelden, foto's en materialen van deze website gedownload of besteld worden individueel of als deel van een archief of catalogusinzameling, of een geautomatiseerd winkelsysteem te gebruiken, waar beelden, foto's of materialen worden verkocht. U mag onze foto's wel in cliëntwebsites gebruiken indien ze NIET door een archief of een automatisch systeem worden verspreid.
5. U kunt op geen enkel ogenblik een derde toestaan of machtigen om de beelden, foto's en materialen voor om het even welk doel te gebruiken of opnieuw te verkopen of, in licentie, de beelden, foto's en materialen ter beschikking te stellen voor gebruik of distributie afzonderlijk of als onderdeel van een product of Web-pagina.
6. U mag geen downloadsoftware, Internet versnellers, of andere gelijkaardige software of geautomatiseerde programma's gebruiken om de beelden, foto's en materialen te downloaden van onze website.
7. U mag onze beelden, foto's en materialen niet gebruiken in relatie met onwettig, obsceen, immoreel, racistisch of pornografisch materiaal.

 


C. U begrijpt en bent het ermee eens dat Foto Miché, in zijn enige discretie:

1. Uw downloadactiviteit bij Foto Miché kan controleren, zo vaak als nodig, zoals Foto Miché onder zijn enige discretie om om het even welke reden en voor om het even welke schending van deze Overeenkomst bepaalt.
2. Om het even welk abonnement kan opzeggen zonder tegen vergoeding indien Foto Miché merkt dat een groot aantal foto's op door de houder van dat abonnement op korte tijd wordt gedownload; als dusdanig wijst de activiteit op mogelijk schendingen van deze gebruiksvoorwaarden of misbruik van een gebruikersnaam/wachtwoord en abonnement.
3. Het maximale aantal downloads per 24 uur, per gebruiker, kan beperken.
4. Om het even welk misbruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord met betrekking tot de Foto Miché - website of met betrekking tot deze Overeenkomst kan onderzoeken.
5. De meest aangewezen actie zal ondernemen om al potentieel misbruik te onderzoeken, zoals het contacteren van de abonnee, abonnement opschorting, abonnementsbeëindiging, of andere acties die noodzakelijk geacht worden afhankelijk van de aard en de strengheid van de schendingen.
6. Uw abonnement beëindigen voor om het even welke schending van deze overeenkomst, of de algemene voorwaarden zoals die in deze Overeenkomst en elders op de site van Foto Miché te lezen zijn. Als uw abonnement voor om het even welke schending van deze Overeenkomst en/of misbruik van uw gebruikersbenaming of wachtwoord, van onze beelden, foto's en materialen wordt beëindigd, verliest u alle rechten op de reeds verkregen of gedownloade beelden, foto's en materialen van Foto Miché, en u moet alle beelden, foto's en materialen ONMIDDELLIJK verwijderen, zonder enige terugbetaling van enige aard.
D. U begrijpt dat de Materialen auteursrechtelijk zijn beschermd en enkel eigendom zijn van Foto Miché, en om het even welk onbevoegd gebruik van om het even welk van deze Materialen door u een overtreding kan zijn op bovengenoemd auteursrecht.
E. Alle beelden, foto's en materialen van Foto Miché zijn beschikbaar voor de gebruiker in hun huidige vorm, met desgevallend eventuele gebreken. Foto Miché, zijn werknemers, zaakvoerder en anderen geassocieerd met Foto Miché bieden geen uitdrukkelijke of impliciete garantie voor de beelden, foto's en materialen.
Foto Miché biedt verder geen garantie dat uw gebruik van de website vanFoto Miché ononderbroken zal zijn, vrij van computervirussen, of dat het gebruik van de site uw software of hardware niet zou kunnen beschadigen. Wanneer u inlogt voor toegang tot de site van Foto Miché, doet u dit op uw eigen risico.

Foto Miché, zijn werknemers, zaakvoerder of iedereen geassocieerd metFoto Miché kunnen niet voor om het even welke indirecte, speciale, gewichtige economische schade aansprakelijk zijn. Foto Miché, zijn werknemers, of verwante partijen, zullen in geen geval voor om het even welke schade aansprakelijk zijn.

G. MEERDERJARIGHEID. U verklaart meerderjarig te zijn, en dat uw handtekening als bevestiging van deze verklaring geldt. U bent verder het ermee eens dat u volledig de inhoud, de betekenis en de gevolgen van deze overeenkomst begrijpt. U zult onze beelden, foto's en materialen in geen geval gebruiken op een manier die niet in deze Overeenkomst vermeld is of in schending is met deze Overeenkomst. Uw gebruik van onze beelden, foto's en materialen mag geen enkele toepasselijke wet of regelgeving van om het even welk land, staat, of andere regeringsentiteit overtreden. U verklaart verder dat alle informatie u aan Foto Miché verstrekt nauwkeurig en echt is.
.
H. U gaat akkoord v, zijn werknemers, zaakvoerder, personeel, en anderen verbonden aan Foto Miché, volledig te vergoeden en schadeloos te stellen voor alle eisen, aansprakelijkheden, kosten, verliezen, schade, uitgaven, met inbegrip van gerechtskosten, volgend uit uw gebruik van de beelden, foto's en materialen van deze website of volgend uit inbreuk op deze Overeenkomst.

I. VOLLEDIGE OVEREENKOMST. U erkent dat deze overeenkomst volledige begrepen is en er buiten deze overeenkomst geen andere garanties, overeenkomsten en afspraken gelden die door één van beide partij aan andere wordt gemaakt. Om het even welke wijzigingen aan deze overeenkomst zullen schriftelijk worden kenbaar gemaakt. De partijen erkennen verder dat deze overeenkomst alle vorige vervangt en alle vroegere of gelijktijdige overeenkomsten of contracten vernietigt.

J. U gaat akkoord, en bevestigt deze overeenkomst en de hierin vermelde voorwaarden en om uw transactie elektronisch te verrichten.